Учениците от 6 а и б б клас , изготвиха проекти по английски език , с ръководител г-жа А. Иванова на тема - Хранителните вериги, а децата от 4а клас за Морските обитатели. Браво! Чудесни са! Продължавайте да работите все така отговорно и успешно, въпреки трудностите!

Видео