Предмети, изработени от материали за рециклиране на учениците от 4б клас , с класен ръководител г жа М. Георгиева, в час по Изобразително изкуство! Чудесни са!