УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

За учебната 2022/2023 година общинските кръгове на олимпиадите и състезанията според заповед №РД 09-4059/30.08.2022 г. на МОН ще се състоят на :

 

02.12.2022 г. състезание по компютърно моделиране;

 

10.12.2022 г. олимпиада по математика;

 

21.01.2023 г. олимпиада "Знам и мога";

 

16.03.2023 г. състезание "Европейско кенгуру";

 

25.03.2023 г. Пролетно математическо състезание;

 

13.05.2023 г. състезание "Математика за всеки".

 

 

Резултати от проведени олимпиади - общински кръг по БЕЛ и Математика 

 

Областен кръг на олимпиади

Информация

 

 

Контакти