Свободни места по паралелки - 3- то класиране

График