УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!
Новата учебна година стартира с тържество за учениците 
от 1-ви и 5-ти класове в 9.00ч. в двора на училището. След приключване на тържеството учениците от тези класове ще се качат в класните си стаи. 
Учениците от 2-ри, 3-ти, 4-ти, 6-ти и 7-ми класове започват учебни занятия от 8 и 30ч. 
През първия учебен ден занятията за всички ученици приключват в 10.00ч.
УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!!!