На 26.04.2021 г. учениците от 2а клас, заедно с г-жа Денева и г-жа Тодорова приложиха на практика знанията си за безопасно движение по пътищата. Те пресичаха оживено кръстовище, като спазиха всички знаци, пресичаха на пешеходна пътека, пресякоха безопасно на светофар. Сблъскаха се и с улица, при която няма пешеходна пътека, но и нея пресякоха, спазвайки всички правила.