Български език - 1-ви клас - изд. "Булвест-2000"

Български език - 1-ви клас - уч. помагало - изд. "Булвест-2000" - I, II, III част

Български език - 1-ти клас - уч. помагало по ИУЧ - "Искам да знам повече" -  изд. "Булвест -2000"

Български език - 1-ти клас - Задачи и упражнения по Български език - изд. "Булвест -2000"

Читанка - 1-ви клас - изд. "Булвест-2000"

Математика - 1-ви клас - изд. "Булвест-2000", уч. помагало I, II, III част - изд. "Булвест-2000"

Математика - 1-ви клас - Задачи по математика -  уч. помагало- изд. "Булвест-2000"

Околен свят - 1-ви клас - изд. "Булвест-2000", уч. тетрадка - изд. "Булвест-2000"

Изобразително изкуство -1-ви клас - изд. "Булвест-2000"

Технологии и предприемачество - 1-ви клас - изд. "Булвест-2000"

Час на класа - 1-ви клас - уч. помагало - "Спазвам правилата" - изд. "Рива"

 

Български език - 3-ти клас - изд. "Рива"

Български език - 3-ти клас - уч. помагало - изд. "Кронос"

Български език - 3-ти клас - уч. помагало по ИУЧ - изд. "Кронос"

Читанка - 3-ти клас - изд. "Рива"

Математика - 3-ти клас - изд. "Просвета - плюс"

Математика - 3-ти клас - уч. помагало - изд. "Кронос" - I и II част

Математика - 3-ти клас - уч. помагало по ИУЧ - изд. "Кронос"

Човекът и обществото - 3-ти клас - изд. "Булвест -2000", уч. помагало "Атлас" - изд."Домино"

Човекът и природата - 3-ти клас - изд. "Булвест-2000"

Час на класа - 3-ти клас - изд. "Рива" - "Спазвам правилата"

Изобразително изкуство - 3-ти клас - изд. "Бит и техника"

Музика- 3-ти клас - изд. "Просвета -плюс"

Технологии и предприемачество - 3-ти клас - изд. "Бит и техника"