Обществен съвет

Състав на Обществен съвет към ОУ "Тома Кърджиев "

 

Председател: Боряна Тоткова Метева-Петрова

 

Членове:

 1. Йордан Илиев Тодоров

2. Магдалена Петрова Миланова                                                                                                                                          

3. Мирослава Кирилова Стоянова                                                                                                                                        

4. Полина Йорданова Денчева-Лукова

 

Резервни членове:

  1. Емилия Георгиева Симеонова                                                                                                                                        

2. Сълзица Пенчева Кръстева                                                                                                                                            

3. Николай Миролюбов Даскалов                                                                                                                                        

4. Деница Иванова Алекова                                                                                                                                                  

5. Зейнеп Ахмедова