Уважаеми ученици,
Времето, прекарани вкъщи, е препоръчително да се използва за провеждане на вашето образование - за овладяване на учебното съдържание, което трябва да научите, чрез дистанционното обучение. Ограничете максимално достъпа до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активни средства за лична защита и хигиена, осигурени от вашите семейства.


Уважаеми родители,
Като отговорни граждани, трябва да следите здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за здравето им, потърсете медицинска помощ.

Подкрепяйте и мотивирайте децата си, за да се запознаят с учебните материали, предоставяйки им ги чрез платформата за дистанционно обучение от техните учители.
Уважавайте директори и педагогическите специалисти.
 

Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.

 

 

 

Препоръки и насоки

Към родителите

Как да се предпазим?