Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

 Списък на училищата, класирани за интерактивни дисплеи по НП ИКТ 2019

ОУ“Тома Кърджиев“ вече разполага с интерактивен дисплей за нуждите на планирането и осъществяването на уч.дейност.

Списък на училищата, класирани за изграждане/доизграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи по НП ИКТ 2019

ОУ“Тома Кърджиев“ е одобрено  и  по  проект за доизграждане на безжични мрежи.

Списък на училищата, класирани за получаване на средства за електронен дневник по НП ИКТ 2019

Училището  ни е одобрено и по този национален проект.

Списък на всички училища, ЦПЛР и ЦСОП, които ще получат средства за Интернет свързаност

Имаме одобрение и за работа по този национален проект.