НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

„ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

Срок за изпълнение на програмата:

- учебната 2018 ─ 2019 година

(Модул Е) „Осигуряване на ученически шкафчета“

Осигурени са шкафчета за учениците от 1 до 4 клас във всяка класна стая.

Училището разполага и с шкафчета за учениците от 5 до 7 клас.