ИСТОРИЯ НА ОУ „ТОМА КЪРДЖИЕВ“, ГР.РУСЕ

 

През 1964/65г. по решение на Отдел „Народна просвета“ при Градски народен съвет- Русе е закрито X основно училище „Васил Коларов“ на ул . „цар Освободител“ №117 /до Кооперативния пазар - сградата на V ОУ и Електротехникума/. Част от учениците остават в бившето V основно училище/същата сграда/, а учителският колектив се разделя.

В жилищен комплекс „Здравец“ се обособява X основно училище „Васил Коларов“. По решение на ОК на БКП и във връзка с 90-годишнината на Червеноводската чета му се дава името на Тома Кърджиев. Оттогава се нарича XVII  ОУ „Тома Кърджиев“. Узаконява се със заповед № 1540 от 27.11.1965г. на ИК на ОНС – Русе, а V ОУ„Васил Коларов“ става XV ОУ „В. Коларов“.

Училище „Тома Кърджиев „е построено по проект на архитект  Петко Иванкин. Главният корпус на сградата е на три етажа с 24 класни стаи  и функционира от 1965/66 г., а двуетажното крило с административния корпус и физкултурния салон са от следващата учебна година.

1965/66г.

В училището учат 1145 ученика в 32 паралелки- 14 в начален и 16 в прогимназиален етап, с две групи полудневни детски градини със 70 деца и 2 занимални. Преподават  42 учители. Директор е Стоян Иванов, а заместник-директор – Гинка Маринова. Тържественото откриване е на 15.09.1965г.от I секретар на Ок на БКП  Петър Данаилов.          На 2.10. е открита паметна плоча  на патрона в къщата на Тома Кърджиев във връзка с 90-годишнината на Червеноводската чета , а на другия ден-3.10  ученици присъстват на празника в село Червена вода и този ден е избран за патронен празник на училището. Със заповед № 1540 от 25.11.1965г. официално се дава наименование на училището. Избира се родителски комитет  с председател Станчо Петков.Първият випуск от 103-ма осмокласници получават дипломи. Сформира се вокална група, която още през 1966г. участва в общинския фестивал и получава званието „ Първенец“.

1966/67г.

 В същата сграда се обособява XX ОУ“ Кл. Охридски“ с директор Гинка Маринова. Зам. директор на ОУ „Тома Кърджиев“ става Данаил Богданов. Училището остава със 770 ученици в 22 паралелки. На 14.02.1967 г. се открива столът на училището, на 1.03. се взема решение да се закупи тамбурашки оркестър . На 3.03. училището участва при откриването на Паметника на русофилите.

1967/68 г.

На 24.09.1967 г. се закупуват  първите инструменти  на тамбурашкия оркестър. На 27.11. е  първата репетиция с Борислав Флоров.  Закупува се и фанфарна музика и на 24.05.1968 г.  училището участва в манифестацията с фанфарната музика.

 

1968/69г.

На патронния празник присъства проф. д-р Боян Кърджиев- племенник на Т. Кърджиев.  През м. 11. 1968 г.започва нивелация на училищния двор и подготовка за асфалтиране. През същия месец  умира проф. Драган Кърджиев- оперен режисьор, също племенник на Тома Кърджиев“. През м. 05.1969 г. ученици посещават Арбанаси- родното място на Тома Кърджиев. През пролетта е асфалтиран училищния двор.

1969/70 г.

      Започва да функционира и у-ще „ Олимпи Панов“, а у-ще „Тома Кърджиев“ е с 22 паралелки със 775 ученика. На патронния празник отново присъства Боян Кърджиев със съпругата си.Тогава подарява голям оригинален портрет на чичо си отпреди 90 години. През м. 12. Училищният двор е ограден и започва озеленяване.

1970/71 г.

       В училището учат 22 паралелки със 799 ученика. През 1971 г. е закупено пиано.

1971/72 г.

                 Пионерската дружина е на първо място в окръга по своята дейност. Провежда се среща на пионерския актив с ръководни кадри на МНП и ДКМС. Дружината получава знаме, диплом, вимпел и 100 лева награда. Закупена е учебна техника- киномашини, грамофони, диаскопи.

1972/73г.

            За профпредседател е избрана Вяра Митева.

1973/74г.

            Хорът на училището с р-л Йорданка Димова заема първо място на Окръжния преглед на художествената самодейност през 1973 г., а на Републиканския преглед печели сребърен медал. В края на учебната година се решава у-ще „Кл. Охридски“ да излезе от сградата, а учениците са разделени между двете училища по райони.

1974/75 г.

            В началото на учебната година у-ще“ Кл. Охридски“все още не е излязло от сградата и у-ще „Тома Кърджиев“ започва годината с 33 паралелки с 1195 ученика. Преместването на  ОУ“Кл. Охридски“ става на 11.11. За втори заместник –директор е назначена Иванка Киркова. Взема се решение да се направи барелеф на Тома Кърджиев, а средствата да се осигурят от трудови акции на учениците.

            Училището е определено за методическо средище по възпитателната работа от Окръжен отдел „Народна просвета“. Преминава се на кабинетна система и се оформя методически кът в учителската стая.

 

1975/76 г.

            Пионерската дружина е първенец  в предконгресната дейност в чест на XI конгрес на БКП.

1976/77г.

В училището учат 35 паралелки с 1285 ученика плюс 2 групи детски градини със 60 деца и 55 учители.Възстановяват се договорните отношения със з-д „ Петър Караминчев“.  Пуска се парното отопление.

1977/78 г.

 Учат 36 паралелки  с 1190 деца и 2 групи детски градини с 52 деца. На 3. 10.1977 г. е открит барелефът на Тома Кърджиев, изработен от Петър Дойчинов. Училищният хор на Шестия републикански фестивал печели бронзов медал. Диригент е Цено Димитров.На окръжно първенство по футбол отборът е на първо място.

1978/79 г.

През м.05.1979 г. са засадени 400 рози в двора на училището.  Отборът на момичетата по спортна гимнастика е на първо място на Окръжно първенство.

1979/80 г.

От 1-10.07.1979 г. 60 ученици от V и  VI клас участват в София в Петата републиканска спартакиада. На 19. 09. 1979г. е избрано Училищно настоятелство с председател Василка Радилева.През м. 10.1979г. Ив. Киркова е наградена с орден „Кирил и Методий“-III степен за извънкласно изучаване на руски език. През м. 06.1980 г. учителят по физическо възпитание Марин Кънчев носи олимпийския огън , който преминава през Русе към Румъния за олимпиадата в Москва.

1980/1981 г.

През м. 10.1980 г. е приет план за дейности в чест на 1300 г. на българската държава. Ученици заемат първо място във викторина „ 1300г. България“и участват в рецитал . За пръв път сурвакарски групи ходят из града,шефски предприятия и заводи.

1981/82 г.

За пръв път е приета паралелка със 6-годишни първокласници от системата на ЕСПУ.Учебните часове за първи клас са по 30 мин до 1.01. , а след това- по 35 минути. Училището извоюва много спортни отличия по масова и  състезателна  дейност. Експедиционен отряд „Шестте ястребинчета“ участва на републиканска среща в Ковачевци.

 

1982/83г.

 За първи път училището е без детски градини. Пионерската дружина е отново на първо място в многостранната си дейност в града. През м. 10.1982г. 40 ученици от 5. Клас участват в поход „По стъпките на Червеноводската чета“. Поето е шефство над Паметника на русофилите. През м.02.1983г. Марин Кънчев и Милка Иванова са наградени с юбилейни значки за активната си състезателна дейност.На 19.03.Клуб „Жуковски“ провежда открито мероприятие пред научните ръководители на клубовете  по ТНТМ.Провеждат се 30 инициативи с различни зали и изложби.На 17.04. групата за политическа песен с р-л Весела Казанджиева участва в Републикански фестивал и печели бронзов медал.

1983/84г.

В училището се учат 1117 ученици в 34 паралелки , без детски градини, но с полуинтернатни групи и 2 занимални. Месец септември започва с награда за пионерската дружина- Вимпел XIV старта за участие в14 старта спортове.От 05. до 24.12. се извършва цялостна проверка на училището по учебно- възпитателната работа от ОНС“Просвета“. На 02.03.1984 г. е открита къща-музей „Тома Кърджиев“ с присъствието на директора и група ученици, а от 15. до22.04. започва посещението на музея.

1984/85г.

На 03.09.1984 г. се пенсионира Д. Богданов и за зам. директор е назначен Петър Кирилов Петров, работил 10 години в Окръжна станция на младите техници. На 15.09. на тържественото откриване на новата учебна година за първи път прозвучава българският химн. Учениците от 4. Клас учат по нова учебна програма, а началният курс е на 5-дневна учебна седмица. Евгения Страхилова иРалица Богородова от 7.б клас са асистентки на знамето на кораба „Радецки“ и заедно с 10 ученици изпращат експоната до Козлодуй. Пионерската дружина е комплексен първенец. Директорът и дружинната ръководителка Руска Раднева са наградени с медали. На 8.Републикански сбор присъства знамето на дружината  и на отряда първенец-7.а клас с кл. Ръководител В. Казанджиева. През м. 10.1984г. официално е открита у-ще „Димитър Благоев“.

През м. 11. е изработен макет за музея на „Тома Кърджиев“ от художника Огнян Димитров. На 08.12. в двора на училището са засети 100 храсти и дръвчета от първокласници заедно с техните родители. През м. 03.1985г. са поставени допълнителни парапети по стълбищата на трите етажа, около стола  и приземния етаж за обезопасяване на движението на учениците. Започва подготовка за 20- годишнината на училището.

1985/86г.

За постижения в масовия спорт училището е на 3. място в страната.  Получава кристална купа и 500 лева награда. През м. май 1986 г.тържествено е отбелязана 20-годишнината на училището. Ето някои от дейностите: Тържествена проверка пред Паметника на русофилите, Учителски съвет с бивши и настоящи колеги,съвместно тържество с читалище „Захари Стоянов“послучай 135г. от рождението на Т. Кърджиев и З. Стоянов, отпечатване на книгата на Хр. Монински „ С тайното име Твердо“ и закупуване на 1200 броя от нея. Внедрена е информационна система за връзка на директора с класните стаи и работилници от Окръжна станция по съобщенията, асфалтирана е източната площадка на двора, обогатена е библиотеката и училището е озеленено.

1986/87г.

В училището учат 1084 ученици в 34 паралелки.Въвежда се задължително обучение на учениците от 6- годишна възраст.

Мероприятията са посветени на 100-годищнината от бунта на русофилите.Подготвя се музейна сбирка в училището от учителя по рисуване Никола Василев..Подарена е оригинална снимка на Тома Кърджиев на музея. Провежда се тържествен концерт с училищата „Олимпи Панов“ и „Атанас Узунов“ в зала „Дунав“.Издирен е потомък на Тома Кърджиев- Николай Кърджиев, живеещ на ул.“Петрохан“№31. На училището са подарени книгите „Бунтът на русофилите“ от Ана Стоманякова и „Мантовата гробница“ от Телемах Хаджи Пенов. Проведена е среща с Христо Монински в Окръжна библиотека. Въведен е електронен звънец. Отбори по плуване и гимнастика участват в републикански състезания.

1987/88г.

На 19.02.1988г. тържествено е открита музейната сбирка на Тома Кърджиев в училището. Поставена е фирма на училището, изработена от Димитър Александров. Подарени са 2 радиоуредби от Окръжна станция по съобщенията.

1988/89г.

В училището учат 1013 ученици в 32 паралелки. Приема се план за 25-годишния юбилей на училището.  Чествано е пенсионирането на  директора на училището Стоян Иванов.

1989/90г.

В училището учат 875 ученици в 31 паралелки. Директор е Петър Кирилов Петров, а заместник- директори са Иванка Кирилова Киркова и Татяна Агоп Нахабедян. За първи път учениците учат на една смяна. На 20.12. 1989г. се провежда среща с представители на кметството, Регионалния инспекторат и ОбНС за състоянието на материалната база и подготовката за 25-годишния юбилей на училището. Направени са основен ремонт на водопроводната канализация и покрива на училището.

През м. 01.1990г. колективът участва в първата учителска стачка за по- добро заплащане и по- добри условия на труд.

1990/91г.

В училището учат 33 паралелки с 876 ученици. На 04.10.1990г. клубът по ТНТМ получава грамота и флаг като първенец в областта на научно-техническата дейност за 1989/90г. Димитър Борисов от 7.а кл. от кръжока по пчеларство участва на прегледа по ТНТМ в Пловдив. На 10.06. отново има учителска стачка.Назначенията на учители вече стават  в училище. Възстановено е правото на учителите да се пенсионират на 52г. за жените и на 57г. за мъжете. Вместо 60 календарни, отпускът става 48 работни дни. Поставени са предпазни решетки на приземния етаж, на първия етаж и на физкултурния салон.

1991/92г.

В училището има 33 паралелки с 813 ученици. Назначен е помощник- директор по административната дейност Тончо Кръстев Костадинов. Отново започва да функционира зъболекарски кабинет.

На 01.11.1991г. тържествено е честван 25- годишния юбилей на училището. Програмата е следната:

  • 8,30 – 9,30 – Приемане на поздравления от учителски колективи и обществени организации
  • 10,00 – 12,00ч. – Тържествен концерт в Дома на културата
  •  13,00ч. – Среща с бивши и настоящи учители

 

  1.  

В училището учат 774 ученици в 33 паралелки. От  05 до 09.10.1992г. има ефективна учителска стачка. Новопостъпилите учители се назначават лично от директора без синдикална комисия. Назначен е втори помощник- директор Иванка Кирилова Киркова. През м. юни синдикатът на СБУ предлага колективен трудов договор, но той не е подписан от директора поради особеното мнение на членове на синдиката „Подкрепа“.

1993/94 г.

В училището учат 749 ученици в 32 паралелки. Директор е Петър Петров, а помощници – Тончо Кръстев и Иванка Киркова. На 14.10. е подписан Колективният договор между синдиката на СБУ и Директора на училището. От 01.01.1994 г. е закрито обединеното счетоводство към общината и в училище са назначени счетоводител - Галя Касабова и ЗАТС- Здравка Борисова.. От м. 05.1994г. началната учителка Мария Димитрова става Експерт начално образование в РИ към МОНТ.

1994/95г.

От 15.09.1994г. в сградата на ОУ „Т.Кърджиев“ е настанено НУ“Г.С. Раковски“ заради преместването на помощното училище „Петър Берон“. Практически в сградата съжителстват двете училища с директори Петър Петров и Станьо Станев, но на 28.09.1994г. идва решение за сливането на двете училища в ОУ „Т. Кърджиев“ от учебната 1994/95г. Така в училището учат 39 паралелки с 907 ученици. Поради пенсионирането на Иванка Киркова за помощник- директор е назначена Татяна Нахабедян. Направена е промяна в разпределението на кабинетите на административното ръководство. Открити са бюфет и книжарница във фоайето на училището.Проведени са много дейности, посветени на народните будители, рождението на Т. Кърджиев, победата над хитрерофашизма, изработени са 500 мартеници за домовете за деца и стари хора, събират се дрехи, организират се екскурзии в страната и Букурещ,  зелени училища и летни лагери.

1995/96г.

В училището учат 40 паралелки с 888 ученици. Организирани са тържество на 15.09. по случай 30-годишнината от откриването на училището. Приета е план- програма.  Организирани са  викторини, посветени на Васил Левски през м. 02. и на Априлското въстание през м. 04. Изработени са портрети на Тома Кърджиев и на Кирил и Методий от Данаил Стефанов и Първолета Абрашева. Заключителните дейности през м. 04.1996г. включват рецитал, конкурси за рисунки и лични творби, викторина, тържества,съвет. В стола на училището се събират 120 души преподаватели и бивши колеги. Закупени са ксерокс през м. декември, а с дарения за годишнината- телевизор и видео.

1996/97г.

В училището учат 39 паралелки с 845 ученици. През годината са проведени много тържества, състезание за живота и делото на Васил Левски, патронен празник. Учениците вземат участие в Деня на лъвския скок и състезанието на центъра за ТНТМ.

1997/98г.

В училището учат 39 паралелки с 845 ученици. По случай 120 годишнината от Освобождението на България е  проведена викторина в 2 етапа- между паралелките в отделните класове и за цялото училище. Победител е 8.б клас. Много ученици участват в олимпиадите по български език , математика, биология и физика, в състезанията „ Кенгуру“ и „Знам и мога“, в спортни състезания.

 

 

1998/99г.

В училището учат 38 паралелки с 831 ученици. Директор е назначеният от 14.07.1998г. Юлиян Стефанов Илиев. Помощник-директори са Петър Петров, Татяна Нахабедян и Тончо Кръстев. В първи клас е въведено ранно чуждоезиково обучение в една паралелка с английски език, специализирано обучение по изобразително изкуство и музика. Училището разполага с аула, видеозала, физкултурен салон, кабинети, книжарница, стол, бюфет. Проведени са множество дейности по повод различни  годишнини, патронен празник и др.

1999/2000г.

В училището има 38 паралелки с 822 ученици. Директор е Юлиян Илиев, а помощници- Катя Павлова, Лина Николова и Тончо Кръстев. Отбелязват се 150-годишнината от рождението на Тома Кърджиев и 35- годишнината на училището. Проведена е викторина, посветена на патрона. На 27.05.2000г. е проведен патронен празник в Пленарна зала съвместно с Центъра за работа с деца.  Отчетени са високи резултати в Общински турнир по футбол за купата „Никола Йорданов“. Отборът от II  -IV клас е на първо място.,на Общински турнир по тенис на маса -5-8 клас – второ място.В общинското състезание „Знам и мога“ отборът 1-4 клас сборно е на трето място по математика, а четвъртокласниците печелят по изобразително изкуство двама ученици- първо място и 1 ученик-трето място. 14 ученици от 4.е клас са класирани на първо място в конкурс за рисунка, организиран от Тракийското младежко дружество.

2000/2001 г.

В училището учат 32 паралелки със 760  ученици. Провеждат се тържества за всички важни дати от календара.  Учениците  печелят първо място в общинско  и  зонално първенство по тенис на маса, а на републиканското състезание заемат 6-то място. Учениците от 1-4 клас участват в общинско състезание „Знам и мога“, а Мелани Мариянова от втори клас заема първо място по изобразително изкуство. Ученици участват в регионален кръг на олимпиадите по български език, математика и химия.

 

 

В училището учат 756 ученици. Годината започва с ефективна учителска стачка, затова откриването на учебната година става на 26.09.2001г. Тържествено са отбелязани всички важни дати от календара-01.11., Коледа и Нова година,19.02., 03.03.,24.05.,31.05.,01.06.,15.06. На 15.05.е патронният празник в зала „Петър Караминчев“.Успехите са много. Проведен е рецитал по Ботеви стихове, а Христо Коларов от 7.в клас е отличен с есе, поместено в литературен сборник през 2002г. В „Знам и мога“ Нели Калинова е на първо място по изобразително изкуство, Валентин Машков- второ място по математика и Светослава Везирска- на трето място по математика. Спортни постижения-във футболен турнир „Данониада“ отборът момчетаIV – V клас е на пето  място, а Нина Мариянова е на второ място в крос на Младежкия дом.

2002/2003 г.

В училището учат 699 ученици. Към организация „Каритас“на индивидуално обучение са четирима ученици във 2. клас, а 1 ученик в шести клас е в самостоятелна форма на обучение.Проведени са много екскурзии и зелени училища. В „Знам и мога“има много първи места по изобразително изкуство, , а Еди Калчев от 3.г клас е на първо място в направление математика и участва в състезание на Съюза на математиците в Шумен, където е на второ място.Има отличени ученици в националните конкурси“ Бог е любов“ и „С очите си видях бедата“. Учителят по изобразително изкуство Г. Пасев е награден с грамота за участието на ученици в конкурса“ С очите си видях бедата“. Спортни постижения- трето място на момичетатаотборно в областно първенство по лека атлетика., второ място в състезание „Лъвски скок“, първо място отборно момичета в лекоатлетически крос за купата на ОМД. Проведени са благотворителни акции за поставяне на паметник на г-жа Делка Райнова и за бъбречна трансплантация на Невена Илиева, за която са събрани 1362 лв. чрез благотворителен концерт.

2003/2004 г.

В училището учат 635 ученици. На индивидуално обучение към „Каритас“ има четирима ученици в 1.кл.,двама –във 2.кл., 1 – в трети,1- в седми, а на самостоятелно обучение от втори срок е 1 ученик в осми клас. В подготвителна група учат 15 деца. В регионалното състезание „ Знам и мога“ има много първи места в направление изобразително изкуство . Участие в национален математически турнир в Шумен на ученици от 4. клас и във Великденско математическо състезание.Второ място наобластен кръг на олимпиада по математика печели Милен Иванов от 4.б кл. Грамоти за участие в конкурсите „Бог е любов“ и „С очите си видях бедата“. Диплом за участие на вокалната група във фестивал за ученическо любителско творчество. Призови места в спортни състезания- в ученически игри- зонално първенство- момичета V -  VIII кл. -трето място, областно състезание „Лъвски скок- първо място. В общинското първенство по лека атлетика – момичета  V - VIII  клас            - първо място и купа.  На 31.05.2004г. учениците от V – VIII клас участват в жива верига в подкрепа на присъединяването на България към ЕС, а група ученици се срещат на Дунав мост с румънски деца.

 

В училището учат 506 ученици в 26 паралелки.На30.10.2004г.в Деня на добродетелта е организирано посещение в домовете за сираци „Райна Гатева“ и „Св. Димитър Басарбовски“.Внесена е помощ към БЧК за бедстващите от цунамите в Азия. На 26.04.ученици от 3.клас участват в концерт в читалище „Захари Стоянов“ за 200-годишнината на Ханс Кристиан Андерсен.. На 09., 10. И 11. 05.са отбелязани 40 годишнината на училището и 155-годишнината от рождението на патронас викторина в 6. клас, водосвет в училище и концерт в зала „Дунав“. На 02. И 03. 07.2005г. учителският колектив ходи на екскурзия до Велико Търново.

 

В училището учат 406 ученици. Много инициативи по патриотичното възпитание –на 06.03. -викторина по случай 130г. Априлско въстание и 119 години от бунта на русофилите- на първо място е 6. в кл. На 10.03. 2006г. сборен отбор на училището участва във викторина за Априлското въстание в СОУ“Възраждане“ и се класира на четвърто място от 8 училища. На 09.05. е организиран Ден на самоуправлението в 5.- 8. клас. Вокална група 3. – 4. клас участва на 11.05. в тържество в читалище „З.Стоянов“, посветено на 150 г. читалищно дело в България. Вокалната група 5. – 8. клас участва във фестивал на художественото любителско творчество на 10.05.2006г. На Европейско кенгуру Петранка Кирилова от 4. клас е на второ място в регионално състезание. Отборът „Млад огнеборец“ на 10.05. е на първо място в регионално състезание и се класира за национално състезание в Албена. Сабльорите от СК“Русе“ печелят отличия- Михаил Великов е шампион във възрастова група 12 г. и на трето мястов групата до 14 г., а при момичетата на дуели Ралица Иванова е на второ място.

2006/2007 г.

В училището учат 420 ученици в 21 паралелки. На 21.02.2007г. е организирана викторина по случай 120 години от бунта на русофилите.. Вокалната група „Пламъче“ – 1. – 4 . клас участва в VIII републикански конкурс за народна музика и печели поощрителна награда. В районно състезание „ Млад огнеборец“ отборът е на първо място, а в областното състезание- на трето място. В Математическа атака през.м. 05.2007г. отборът е на второ място при учениците от 7. клас. В турнир по футбол за деца, родени през 1994 г.  отборът е на трето място, а за родените през 1995г. е на второ място.

 

 

В училището учат 379 ученици в 18 паралелки и една подготвителна група. Четвъртокласниците представят коледна програма пред детските градини, 2.а клас взема участие в коледното тържество на читалище „Захари Стоянов“, а 1.а кл. се представя с песни и стиховев храм „Св. Архангел Михаил“. Втори и четвърти клас участват в тържество в читалище “З. Стоянов“ по повод Освобождението. Започва проект за обогатяване на библиотеката с нови книги. В състезанието Математическа атака отборът от 7. клас под ръководството на г-жа Рачева е на второ място, а в националното състезание по информационни технологии в Монтана 06.-08.06. Мирослав Витанов от 7.кл. с ръководител Р. Ганчев е най-младият участник. Колективът на училището получава благодарност , публикувана в пресата, от родителите на Благовеста Александрова- дете със СОП от 7. Клас.

 

 

 

В училището учат 344 ученици в 16 паралелки. Има и две групи за деца със СОП- I – IV и V – VIII клас . Учениците участват в коледни концерти и изложби, а г-жа Снежана Иванова изработва украса в коридорите. В коледно първенство по лека атлетика са спечелени призови места.. В благотворителна кампания „Жълти стотинки“  за изграждане на стая за игри в детско отделение в болницата са събрани 174 лв. На 06.03. е организиран Урок по родолюбие  с ученици от 3. клас съвместно с дружество „Традиция“. През м. март 2009г. е направено допитване за химн на училището. Печели песента „Тих бял Дунав“. Учениците от 5.клас печелят трето място в Математическа атака. В националния конкурс за рисунка „Как си представям моя син Дунав“ с ръководител Пл. Петров – първо и второ място.  Първо място и в национален конкурс „Бог е любов“- Диана Дамянова- 4.б клас. На 09.05. училището участва в парад на ученическите униформи. Работи се усилено по проекти““Без свободен час“, „Библиотеки за българското училище“ съвместно с Първа инвестиционна банка и съвместно с МОН „Училищните символи“. Направена е Стена на славата и са закупени униформи за знаменосците. Разработени са химн и герб на училището.

 

2009/2010 г.

В училището учат 334 ученици . Има две групи за деца със СОП.Те участват във викторина, организирана от Ресурсен център.. Организирано е тържество от СИП Религия за Деня на християнското семейство. В рецитал за възрожденска поезия Пламен Пенев от 7.кл. печели първа поощрителна награда. В първенството по лека атлетика момичетата от  V – VII клас са на второ място отборно. През м. 04. във връзка с патронния празник и 45 –годишнината на училището се провеждат конкурси за презентации, рисунки, есета, разкази и стихове, тържествен Час на класа. На 27.04. е проведена викторина „Животът на Тома Кърджиев и историята на училището“, а на 23.04. е тържественият концерт в зала „Русе.  Проведено е национално външно оценяване за учениците от  4. до 7.клас и седмокласниците кандидатстват с оценките в елитните гимназии. Училището работи по проекти: „Училищни партньорства – трансгранично сътрудничество“ по международна програма Коменски, „Религията като задължително избираем предмет“, „Енергийна ефективност“, „Без свободен час“, „Осигураване на безплатна закуска“, „Подпомагане на целодневното обучение на учениците от ПГ и I – IV клас“, „ От социални помощи към заетост“.

 

 

В училището учат 309 ученици в 15 паралелки и 1 подготвителна група. Има две групи със СОП вече с трима учители. Училището работи по 7 проекта. Включва се в СИНДИ съвместно с РИОКОЗ и в проект за финансиране на спортни дейности съвместно с МОМН. Ученици печелят трето място в градско първенство по футбол и призови места в конкурси „Най-хубавата мартеница“, „Водата е живот“ и „Бог е любов“. Във връзка с проекта по секторна програма Коменскиса организирани Тържество на народните будители, набиране на средства за предаването на БТВ „Великолепната шесторка“, конкурси за рисунки и изложби . СИПРусезнание представя презентация в училище и в Румъния във връзка с официалното откриване на проекта по програма „Коменски“. Посрещнати са у нас румънските гости, редовно се осъществява интернет връзка със СОУ“Раду Петреску“. Организирано е посещение на наши ученици в Румъния.

На олимпиадите се отличава Милен Миладинов от 7.а клас –трето място по история. Съвместно с Русенския университет се работи със студенти в специалностите Начална педагогика и Български език и история.

 

2011/2012 г.

Броят на учениците отново е 309 в 16 паралелки с подготвителна група.Работи се по 9 проекта. Новите два са: Национален проект за извънкласни дейности УСПЕХ и Квалификация на учителите. Провеждат се много тържества съвместно с проекта по секторна програма „Коменски“. През м. април гостуват ученици и учители от СОУ“Раду Петреску“.Оорганизирани са тържествено посрещане на гостите, открити уроци по история на Европейския съюзс викторина и география настраните-членки,урок по математика ,изложби, спортни състезания, екскурзии. На организирания тържествен концерт присъстват гости от инспектората и общината.По проект УСПЕХ са издадени два вестника от клуб „Млад журналист“. Учениците участват в конкурсите:“Най- хубавата мартеница“, „Водата е живот“ и „Бог е любов“.

 

 

 

В училището учат 297 ученици в 14 паралелки. През лятото на 2012г. са извършени ремонтните дейности по проекта за енергийна ефективност. Сградата е санирана и боядисана. Дограмата е сменена. Сменени са и почти всички радиатори. Освежени са класните стаи. Отново се работи по 9 проекта. По проект „Електронни учебници по история и цивилизация- виртуален свят за децата със СОП“ работят учениците от 5. и 6. клас .По проект УСПЕХ отново са издадени два вестника, а клуб „На театър заедно“ на г-жа В. Николаева представя пиесата „Спящата красавица“.Много са наградите в конкурси за рисунки: “Международен ден на водата“, Коледна картичка В конкурс за екодизайн „Мисли зелено“първо мястоза макет печели Даниел Добрев от 5.а кл. Общо са спечелени 3 индивидуални и 1 колективна награда –второ място на 5. клас. В турнир по минифутбол за преходната купа на ОУ“А. Кънчев“ отборът печели трето място. Във Великденското математическо състезание през 2013г. второкласничката Есин Дауд печели състезанието със задачи на Брайлово писмо и получава специална грамота и златен медал.

 

 

 

 

 

Броят на учениците е 290 в 13 паралелки.  В начален курс има възпитателски групи във всички класове. Има 30 деца със СОП в 2 групи. Работи се по 6 проекта и се разработва участието  в Национална програма“Подобряване на училищната среда“ , „Заедно с по-чисти мисли в един по-чист свят“и в Европейски хранителен паспорт по Еразъм – многостранно партньорство. Участва се и в квалификация на педагогическите специалисти по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Ученици от началния курс участват в състезания, организирани от Сдружението на българските началните учители. Наградени с медал, грамота и диск за опазване на природата са Симона Борисова от 3.а кл. и Яна Пенчева от 1.а кл. В конкурс „Наследници на Дечко Узунов“ Виктория Денева от 4. клас печели награда „Млад художник“.Отличени в конкурси са: Никола Бошнаков, Николай Чуклев и Филка Върбанова от 7. кл. -в конкурс „Красотата на гората през различните сезони“. В конкурсите “В приказния свят на любовта“, посветен на 14.02. и за рисунка на тема „Не на цигарите“ по проекта „Живот без тютюнев дим“, в конкурса за екодизайн  много наши ученици  печелят  призови места    и поощрителни награди.   От г-жа Снежана Иванова са изработени картини чрез техника изрязване и са поставени в коридора на 2.етаж.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Училището получава сертификат за качествено изпълнение на проект по секторна програма „Коменски“/2010-2012г/ заедно със средищното училище „Раду  Петреску“ от румънския град Прунду Бъргъули, област Бистрица, което е отразено в медиите.

По проект УСПЕХ са изградени 12 клуба. Два от тях : „Арт студио“ на Сн. Иванова и „Сръчност и красота“ на Пл. Петров сътворяват  десетметров комикс за участие в книгата на рекордите на Гинес под надслов „Русе-град на свободния дух“. Във викторина за 138 г. от Априлското въстание, организирана от Ресурсен център, участва отбор от  училището и се представя отлично.

 

2014/2015 г.

            В училището се обучават 286 деца в 13 паралелки. Работят 30 учители, 1 директор и 1 ПДУД. Училището разполага с физкултурен салон, 2 компютърни кабинета, конферентна зала ,аула, библиотека, методичен кабинет, ресурсен кабинет и кабинети по всички учебни предмети, бюфет.

Основната цел на педагогическия персонал е постигане на високи резултати в общообразователната подготовка чрез качествено образование на европейско ниво. Акцентира се върху работата с деца с изявени наклонности към математика, информатика, литература, чужди езици, музика и изобразително изкуство. Засилва се обучението чрез ЗИП и СИП по информационни технологии, математика , български език и литература, технологии и изобразително изкуство. Има стремеж към пълен обхват на учениците в целодневно обучение и интегриране на деца със СОП.

 Сред основните стратегии е работата по проекти за подобряване на вътрешната среда на училището и за развитие на извънкласни дейности. В момента училището работи по международен проект за многостранно сътрудничество:“Европейски хранителен паспорт“ за деца и ученици със СОП заедно с училища от  Холандия, Полша, Турция и Литва и два института от Италия и Португалия. Друг важен проект е „Да направим училището привлекателно за младите хора – УСПЕХ“. Всички дейности през учебната година са посветени на 50-годишния юбилей на училището и 165-годишнината от рождението на патрона  Тома Кърджиев. През последните години училището ни развива благотворителна дейност. През тази година събрахме 640 лв. за бедстващите от град Мизия, за което е получено благодарствено писмо от БЧК. За детето Иван Иванов, останало сирак след инцидента в  Горни Лом, са събрани  291 лева.

От основаването на училището досега 8 клас са завършили 4167 ученици, а след 1980 са излезли около 1200 седмокласници, които са постъпили в елитни училища.

 

 

2015/2016 г.

               През тази учебна година  училището работи по следните проекти: 1.Международен проект по програма Еразъм+ „Европейски паспорт за здравословно хранене“ - проект за многостранно партньорство. 2.Проект ”Осигуряване на безплатна закуска, плод и мляко за учениците от І – ІV клас”- Национална програма  за по – пълно обхващане на учениците в училищна възраст. 3.Проект за финансиране на спортни дейности съгласно ПМС129/2009г. 4.Проект „Активен начин на живот” по програма: „Русе- европейски град на спорта-2016г.”5.Проект „Правилната посока за участие на децата като път към правата им” за учениците в V клас – съвместно с НП”Еквилибриум”-Русе. 6.Проект „Под знамето на Червеноводската въстаническа чета”– съвместно с РУ”Ангел Кънчев”. 7.Проект “Религията като задължително избираем предмет”.

На проведените олимпиади наши ученици се представиха отлично на общинския кръг и достигнаха областен кръг. На олимпиадатапо БЕЛ участваха 21 ученици от V, VІ и VІІ клас като за областен кръг се класираха: Елизабет Пасева - Vа клас, Патриция Йованович – Vб клас, Виктория Добрева – VІа клас и Ваня Иванова – VІб клас. На олимпиадата по география и икономика участваха 5 ученици от V и VІ клас като за областен кръг се класира Мариян Луков от Vа клас. За областен кръг на „Знам и мога“ се класираха: Емилия Иванова – ІVб клас и Магдалена Огнянова – ІVа клас. Наши ученици участваха активно в състезанията, организирани от сдружението на началните учители. Ученичката от ІІІа клас Яна Пенчева е завоювала 50 точки и ще участва във финалното състезание на СБНУ. Нашите момичета от 7 клас завоюваха първото място в общинското състезание по плажен волейбол.         

 

 

През тази учебна година  училището работи по следните проекти: 1.Международен проект по програма Еразъм+ „Европейски паспорт за здравословно хранене“ - проект за многостранно партньорство. 2.Проект ”Осигуряване на безплатна закуска, плод и мляко за учениците от І – ІV клас”- Национална програма  за по – пълно обхващане на учениците в училищна възраст. 3.Проект за финансиране на спортни дейности съгласно ПМС129/2009г. 4.Проект „Активен начин на живот” по програма: „Русе- европейски град на спорта-2016г.”5.Проект „Правилната посока за участие на децата като път към правата им” за учениците в V клас – съвместно с НП”Еквилибриум”-Русе. 6.Проект „Под знамето на Червеноводската въстаническа чета”– съвместно с РУ”Ангел Кънчев”. 7.Проект “Религията като задължително избираем предмет”. 8. Национален проект за извънкласни дейности – „Твоят час”.

На проведените олимпиади наши ученици се представиха отлично на общинския кръг и достигнаха областен кръг на олимпиадите по БЕЛ, История и цивилизации, География и икономика  и Знам и мога. По история и цивилизации и География и икономика  за областен кръг се класираха учениците: Мариян Луков – VІа клас, Александра Стефанова – Vб клас и Калоян Димитров – Vа клас. Елизабет Пасева от VІа и Виктория Петрова от Vа клас се представиха отлично на областния кръг на олимпиадата по БЕЛ.Трима от учениците от VІа клас получиха грамоти: Мариан Луков – от Община Русе, Есин Дауд – за участието си в областния кръг на математическо състезание:”Европейско кенгуру” и Валентин Малакчиев – за участие в националното първенство по спортна стрелба – шампион с отбора на „Локомотив” Русе.

 

 

                                                                                     2017/2018г.

През тази учебна година  училището работи по следните проекти: 1.Проект ”Осигуряване на безплатна закуска, плод и мляко за учениците от І – ІV клас”- Национална програма  за по – пълно обхващане на учениците в училищна възраст. 2.Проект за финансиране на спортни дейности съгласно ПМС 129/2009г. 4.Проект “Религията като задължително избираем предмет”. 5. Национален проект за извънкласни дейности – „Твоят час”.

На проведените олимпиади наши ученици се представиха отлично на общинския кръг и достигнаха областен кръг на олимпиадите по Математика-ІV клас /Ивелина Александрова/, БЕЛ-VІклас /Лина Николова/, Знам и мога-ІV клас /Ивелина Александрова/, История и цивилизация – VІ клас /Галина Методиева/, География и икономика /Галина Методиева/. Г-н В.Кръстев проведе вътреучилищни турнири по футбол и волейбол и участва активно в общинските първенства с отбори от момичета и момчета по волейбол и футбол. Великолепно бе представянето на училищния отбор от момичета по волейбол /5-7 клас/ като бе завоювано 3-трето място. В турнир по футбол за петокласници проведен в „Булстрад Арена” нашите ученици заеха 1-първо място. Димитър Таралезов от 5а клас получи награда за голмайстор на турнира.

През тази учебна година беше оформен архив на 3 етаж в учебното крило в стая № 24.

Бяха поставени бели дъски във всички класни стаи и някои кабинети. В края на годината бе направен ремонт и на коридорите в учебното крило на І и ІІ етаж.

 

Спортни постижения на ОУ “Тома Кърджиев”

Учениците от училището участват в три последователни републикански спартакиади. През 1984г. училището се явява с шест отбора в републиканското ученическо първенство и става национален комплексен първенец по масова физкултура.  В 1985/86 година за постижения в масовия спорт  е спечелено трето място.

През 2000г. отборът по футбол до 5 клас е общински първенец в турнира в памет на легендарния „Никола Йорданов“. Отбори по тенис на маса от 6-7 класове са общински и зонални първенци през 2001 г. Отборът  по лека атлетика-момичета  през 2004 година е общински първенец, първо място е спечелено и в състезанието „Лъвски скок“. Ученици от училището са индивидуалните победители по сабя и рапира през 2004г-2005г. В първенството по фехтовка се отличават следните възпитаници на училището:

1. Виктор Красимиров Веселинов - републикански шампион до 14 години на България за 2004 година, носител на купа България до 14 години за 2004година. 2. Александър Красимиров Галев-второ място на купа България до 14 години за 2004година, първо място на купа България за 2005 година  3. Михаил Йорданов Георгиев -носител на купа България до 12 години   

4. Мариела Иванова Георгиева -трето място на купа България ди 14 години за 2004 година, вицешампионка до 14 г. за 2004 година. През 2006г. сабльорът  Михаил Великов е шампион във възрастова група до 12г. и на трето място до 14г., а при момичетата Ралица Иванова е на второ място на дуели.

През 2006 г. клуб „Млад огнеборец” печели І място на регионално състезание и участва в националното състезание, а през 2007 г. е  на  I място в районното  състезание, а в областното- на трето.

 В  първенство по лека атлетика през 2010 г. момичетата от V – VII клас са на II място отборно.  През 2011 г.-отборът по футбол е на трето място на общинско първенство. През 2013 г. в турнир по минифутбол за преходната купа на ОУ“Ангел Кънчев“ отборът е на III място.

През 2015г. на състезанието „Лъвски скок“ отборът за ученици, родени през 2002/2003г. е на трето място.

Високо спортно майсторство-бивши ученици на ОУ“Тома Кърджиев“: 1. Евелина Райкова – з.м.с. по спортна гимнастика, участник на световни първенства  и олимпиада в Сеул

2.  Георги Велинов – национален вратар на България по футбол- 10 години

                3. Мариян Габровски -  з.м.с. по спортна акробатика, старши треньор на националния отбор по спортна акробатика

 

Музикални постижения

Още през първата година на откриването на ОУ „Тома Кърджиев” се сформира вокална група, удостоена със званието „Първенец“ през 1966г. На първи март 1967 г. по желание на ръководството се взема решение за създаване на първия в България тамбурашки оркестър с диригент Борислав Флоров, който през 1988 г. става носител на златен медал на IX републикански фестивал на художествената самодейност в България. По това време ръководител на оркестъра е госпожа Весела Казанджиева. Създаден е училищен хор, който през 1973 година става хор Първенец в окръжен преглед на художествена самодейност, а на републиканския преглед същата година печели сребърен медал.През 1977 година получава бронзов медал на VI Републикански фестивал.  В училището се създава и група за ангажирани  песни, ръководена от Весела Казанджиева.  На VІІ Републикански фестивал  през 1983 г. групата получава  бронзов медал. От 1999 до 2007 год. музикалните изяви са под  формата на  паралелки по изкуства с изучаване на пиано, солфеж и хореография, както и  изобразително изкуство.  В училище функционират детски вокални групи в начален и среден курс. Вокална група „Пламъче“ печели през 2007г. поощрителна награда на VIII републикански конкурс за народна музика. През 2012 г. на Националния  фолклорен фестивал са получени две индивидуални поощрителни награди-от Вероника Дамянова-V а кл. и Десислава Кирилова-VI а кл.

Творчески изяви

Клубът за Техническо и научно творчество на младежта (ТНТМ) е изграден през 1972-1973 година с ръководител Атанас Йотов – учител по химия. Функционират 5 кръжока. От 1973 до 1986 г. дейността на клуба се ръководи от Вяра Митева – учител по математика. Кръжоците се увеличават и стават 25. В тях участват около 500 ученики. Изградени са кръжоци по математика от ІV до VІІІ клас.; физика, химия, конструиране, фотодело, електроника, транспортна техника, филателия, направи сам, кинодело, шев и кройка, сладкарство, цветарство, радиотехника, авиомоделизъм, бит и бродерия, краезнание и др. От 1986 до 1991 год.  ръководител на клуб “Жуковски” е Звезда Тепавска – учител по математика. За цялостната си дейност клубът е награден с почетна грамота от Центъра за техническо и научно творчество в Русе. 

От учебната 1999 - 2000г. до 2007г. в училището са изградени паралелки по Изобразително и Музикално изкуство. Наградите, спечелени от конкурсите по изобразително изкуство са много на брой. През 2003 година - участие в Световния ден на околната среда с украсяване на контейнери. Призови награди от конкурси: Национален конкурс „Бог е любов” 2003 г. - Калоян Димов трета награда Национален конкурс „С очите си видях бедата” -трета награда –Теодор Радев 2006 година, Станислава Стойчева-отлично представяне през 2005 г.  Национален конкурс “Младите таланти на България –обединена Европа” -трета награда – Анна Янкова, грамота за участие – Петранка Кирилова. Регионален конкурс “Знам и мога“-първо място- Петранка Кирилова-2005 година, Кристина Мелекова-2005 година. В национален конкурс „Как си представям моят син Дунав“ през 2009г.- първо и второ място, а в „Бог е любов“- Дияна Дамянова от 4б кл.- първо място. През последните години ежегодни награди в конкурсите: „Водата е живот“, „Бог е любов“, „Най- хубава мартеница“, „Коледна картичка“, „Не на цигарите“, „Красотата на гората през различните сезони“,“В приказния свят на любовта“, „Международен ден на водата“. В конкурс за екодизайн „Мисли зелено“ –първо място за макет от Даниел Добрев-5а кл. през 2013г. Отличени в конкурси през 2013-2014г.: Никола Бошнаков, Николай Чуклев и Филка Върбанова от 7б кл. Наградени с медал, грамота и диск за опазване на природата са Симона Борисова от 3а кл. и Яна Пенчева от 1а кл. В конкурс „Наследници на Дечко Узунов“ Виктория Денева от 4а клас печели награда „Млад художник“.

 От 2012 година учениците от училището участват в Национален проект по извънкласни дейности „ УСПЕХ“. Изградени  са 12 клуба.  Два от тях: „Арт студио“ на Сн. Иванова и „Сръчност и красота“ на Пл. Петров сътворяват  десетметров комикс за участие в книгата на рекордите на Гинес под надслов „Русе-град на свободния дух“ през 2014 г.

През 2014/2015г. грамоти от международен конкурс „Да нарисуваме Коледа“ получават  Яна Пенева, Христо Митов и Петър Несторов от IV кл., а от национален конкурс „Истории в езерото“ Никола Бошнаков от VIII клас е със специална награда.

В нашето училище учениците показват и много добри постижения  в олимпиадите по всички учебни предмети. Редовно всяка година те достигат до областен кръг и се представят достойно. През тази учебна година класирани  за областен кръг са:

  1. Математика:  Мануела Миткова -5а  кл. и Самуил Димитров- 7 а кл.
  2. БЕЛ: Виктория Добрева- 5 а кл., Ваня Иванова- 5 б кл., Ива Пенева- 6 а кл.
  3. Химия: Антонина Велчева и Самуил Димитров- 7а кл.
  4. Биология: Йордан Иванов и Никол Пенкова – 7а кл.

Освен в олимпиади нашите ученици участват успешно и в математически състезания: В Регионално състезание „Знам и мога“ Еди Калчев от 3 г кл. през 2003г. печели първо място и участва в  национално състезание в Шумен, където е втори. Успешни са участията и в  „Европейско кенгуру“ , „Математическа атака“ , Великденски и коледни състезания. През 2007 и 2008 година отборът на нашето училище-VII кл., заема престижното второ място в състезанието „Математическа атака“, а през 2009  петокласниците са на трето място.  През 2008г. Мирослав Витанов от 7 кл е най-младият участник в национално състезание по информационни технологии.  Във Великденското математическо състезание през 2013г. второкласничката Есин Дауд печели състезанието  със задачи на Брайлово писмо и получава специална грамота и медал. През 2015г. ученичката от ІVа клас Есин Дауд отново печели първо място на математическо състезание - Европейско кенгуру и е наградена с медал и грамота.