Заповед РД-01-677 / 25.11.2020  - изменение и допълнение