Преподаватели

Юлиян Илиев, Човекът и природата

Ивелина Александрова, начален учител

Веселин Кръстев, Физическо възпитание и спорт

Надежда Иванова, Учител ЦДО

Милена Георгиева, начален учител

Яница Христова, начален учител

Антоанета Денева, начален учител

Петя Димитрова, начален учител

Снежина Христова, начален учител

Снежана Иванова, начален учител

Даниела Петкова, начален учител

Нина Манолова, начален учител

Нели Илиева, Математика

Анелия Иванова, английски език

Анелия Баева, Български език и литература

Румен Ганчев, Физика, Старши учител ЦДО

Пламен Петров, Домашен бит и техника, Технологии и предприемачество

Милена Рубчева, Музика

Галина Методиева, История География

Лина Николова, Български език и литература

Златка Станкова, Биология, Химия Човекът и природа

Илияна Емануилова, Начален учител

Милена Иванова, Начален учител

Полин Цанкова, Учител ЦДО

Елица Кънчева, Учител ЦДО

Станислава Казанджиева, Учител ЦДО, Английски език

Теодора Маринова, Учител ЦДО

Юлия Пенкова, Изобразително изкуство

Ирина Богомилова, Учител ЦДО

Румяна Миланова, Учител ЦДО

Деница Тодорова, Учител ЦДО

Марин Маринов, Учител Спортни дейности

Мариана Тодорова, начален учител

Рени Паскалева, Английски език

Ивета Тодорова, Учител ЦДО

Василена Георгиева, Учител ЦДО

Невена Йорданова, Учител ЦДО

Здравинка Ранделова, Информационни технологии, Математика