Състав на Обществен съвет към ОУ "Тома Кърджиев "

Председател:

Светла Пенчева Пенкова

Членове:

 1. Моника Младенова Великова
 2. Ирена Красимирова Кьосева
 3. Веселина Веселинова Златева
 4. Зейнеп Юзджан Ахмедова- представител на финансиращия орган в ОС - главен експерт отдел " Обществено здраве" - Община Русе

Резерви:

 1. Вехдетин Изетов Таракчиев
 2. Владо Владимиров Владов
 3. Галя Георгиева Иванова
 4. Лилия Делянова Нейкова
 5. Полина Денчева-Лукова- старши специалист в сектор " Подпомагане на Общински съвет"

 

Състав на Обществен съвет към ОУ "Тома Кърджиев " до 2019 г.

 

Председател: Боряна Тоткова Метева-Петрова

 

Членове:

 1. Йордан Илиев Тодоров
 2. Магдалена Петрова Миланова                                                                                                                                          
 3. Мирослава Кирилова Стоянова                                                                                                                                        
 4.  Полина Йорданова Денчева-Лукова

Резервни членове:

 1. Емилия Георгиева Симеонова                                                                                                                                        
 2. Сълзица Пенчева Кръстева                                                                                                                                            
 3. Николай Миролюбов Даскалов                                                                                                                                        
 4. Деница Иванова Алекова                                                                                                                                                  
 5. Зейнеп Ахмедова