Председател:

Станислава Димитрова

Заместник - председател:

Емилия Недева

Членове:

  1. Ясмина Исметова
  2. Боян Пашев
  3. Диян Тодоров
  4. Ралица Маринова
  5. Алекс Маринова