Добре дошли

Училището отваря врати за учениците от квартал „Здравец” на 15 септември 1965 година. Учителския колектив се състои от 42 учители, а учениците са 1145, разпределени в 32 паралелки. Отначало училището се нарича X ОУ „Васил Коларов“, но във връзка с 90-годишнината на Черевеноводската чета за патрон е определен русенският революционер Тома Антонов Кърджиев . Със заповед № 1540 на ИК на ОНС- Русе от 27.11.1965г. училището се нарича XVII ОУ„Тома Кърджиев“.

 

Сградата е построена по проект на архитект Петко Иванкин. Главният корпус функционира от 1965г, а административният корпус и физкултурния салон към училището са построени през 1966година, а аулата –през 1976 година.

 

През 1966 година е ушито училищното знаме, което е копие на знамето, изработено от Петрана Обретенова за Червеноводската чета през 1875година. Ушито е от ученички от VI и VII клас под ръководството на учителката по трудово обучение госпожа Енчева и е класирано в призовата тройка на проведения национален конкурс за ушиване знаме на Ботевата чета. През 1979 година е избрано и Училищно настоятелство с председател –Василка Радилева.

 

Настоящ председател на УН е Албена Добрева. През 1977 година е открит официално барелеф на Тома Кърджиев при централния вход на училището. В училището е създадена музейна сбирка в административното крило на 2-ри етаж от учителя по рисуване Никола Василев през 1988 година. През 1996г.са изработени портрети на Тома Кърджиев и на Кирил и Методий от учителите Данаил Стефанов и Първолета Абрашева.

 

През 2005 година е създадена поредица от картини на тема: Древнобългарски рицари (Богатири) от учителите по изобразително изкуство - Георги Пасев и Данаил Стефанов. На първия етаж има изложена сбирка на ученическо творчество, а на втория етаж – Народни будители. Училищният двор е озеленен с брези, тополи, кипариси и борчета през 1970 година, през 1984 и през 2007 година (брези, явори и храсти). През 1994. се сляха ОУ„Тома Кърджиев“ и НУ„Георги Раковски“. През 2004г. в ОУ „Тома Кърджиев“ се вляха две паралелки от закритото ОУ„Христо Смирненски“.


През периода 1965 - 20015 година училищното ръководство е представено от следните директори и помощник директори:
1. Директор Стоян Иванов – специалност: Математика, Физика и Природознание, директор на училището от 1965 до 1989 година

  • Стоян Иванов – директор 1965-1974
  • Заместник- директори 1965-1974г.
  • Гинка Маринова 1965-1966
  • Данаил Богданов 1966-1974
  • Стоян Иванов –директор 1974-1984
  • Заместник-директори:
  • Иванка Киркова
  • Данаил Богданов

 

Прочети повече....

Информация

 

 

Контакти